Sơ đồ tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
TNHH MTV TMDV NAM PHÚ ĐẠT

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY

  • Ban lãnh đạo                     4 người
  • Phòng Kế toán – Hành chính 6 người
  • Ban an toàn và kiểm tra kỹ thuật             5 người
  • Phòng Kỹ thuật             4 người
  • Ban thi công/ kho bãi 200 người

 

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT:

Stt

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Vị trí công tác

01

Phạm Thanh Tùng

Kỹ sư xây dựng

Giám đốc

02

Vũ Thị Kim Liên

Cử nhân kinh tế

Kế tóan trưởng

03

Hồ Tấn Luôn

Kỹ sư xây dựng

Chỉ huy trưởng

04

Nguyễn Hữu Bình

Kỹ sư điện lạnh

Kỹ sư

05

Đinh Ngọc Trung

Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư

06

Phạm Hữu Giàu

Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư

07

Nguyễn Đức Anh

Kỹ sư điện lạnh

Kỹ sư

08

Lê Đình Hưng

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư

09

Phạm Minh Hiếu

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư

10

Đặng Quang Trường

Kỹ sư cấp thoát nước

Kỹ sư

11

Lê Tiến Nam

Kỹ sư điện

Kỹ sư

12

Trần Đức Châu

Kỹ sư điện lạnh

Kỹ sư

13

Võ Hải Giang

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư

14

Nguyễn Trường Giang

Cao đẳng cơ khí

KTV

15

Nguyễn Văn Tài

Giám Sát Công Trình

Kỹ Sư

 

< Trở lại

Bài viết liên quan